За нас всеки клиент
е уникален

 

Александър Колев, управител
на Фреш енд Фууд Лоджистик ЕООД

За нас всеки клиент
е уникален

 

Александър Колев, управител
на Фреш енд Фууд Лоджистик ЕООД

Какво значи да си спартанец в логистиката? Какви са тънкостите на хладилната логистика?
Какво ще представлява новия логистичен склад на Фреш енд Фууд Лоджистик ЕООД и какви
услуги ще се предлагат в него? Как се изгражда оптимален модел за логистиката на всеки клиент?
По тези и други въпроси разговаряме с Александър Колев, управител на фирмата.

– Г-н Колев, наскоро започнахте строителството на нов склад. Какво Ви накара да направите тази
стъпка ?

– Проектът за изграждане на нов логистичен склад е естествена стъпка в развитието на компанията ни. За последните 10 години обемът на услугите е нараснал 10 пъти. От малка фирма, специализирана в логистиката на млечни продукти, се превърнахме в голяма логистична компания, която предлага складови и транспортни логистични услуги на няколко температурни режима. Новият склад ще ни даде възможност да надградим постигнатото до момента и ще ни отвори възможности за бъдещо развитие.

– В тази връзка разкажете повече за бъдещите
Ви планове.

– И за в бъдеще ще предлагаме логистични услуги и складови площи под наем на няколко температурни режима. Акцентът ще бъде замразената складова логистика.

Една от идеите ни е да предлагаме т.нар. коридор под наем. Това е част от складовата зона с около 500 палетоместа, в която клиентът може да оперира със собствен персонал. Предимството за него
е, че не прави разходи за сервизни площи и външни услуги. Ще навлезем и в сегмента на сухата логистика, която до момента не сме развивали. Чувстваме
се уверени в това, което правим. Разполагаме с прекрасен екип, отличен софтуер за управление на склада и транспорта, складови площи, собствен автопарк,
мрежа за доставки, сервизна поддръжка. Клиентите
ни са стабилни фирми, с които работим от години.
Това, което не трябва да правим, е да се отпускаме и
да продължим да бъдем максимално полезни и ефективни за нашите партньори. Ще предложим на пазара
нови модели на гъвкави логистични услуги, при които
ще се търси най-ефективната комбинация между наети площи/палетоместа, ресурсите на клиента и нашите услуги.

«Логистичните модели са много, но само един е оптималният.»

– Нови логистични модели ?

– По-скоро оптимални логистични модели. Човешкият ресурс става все по-скъп и дефицитен. Всяка
компания има специфични логистични процеси, както и стандартни такива. Нашата задача като професионалисти е да предложим най-ефективния модел
за клиента. Препоръката ни винаги е аутсорсване на
всички логистични процеси. Само в този случай можем да управляваме и гарантираме цялата верига на
доставка. Тази е причината всички логистични услуги,
включително складовите и транспортните, да ги изпълняваме със собствен ресурс. Ще призная, че това никак не е лесно, но опцията клиентът да пазарува всичко „от едно гише“ се оценява добре от пазара. Една от идеите ни е да предлагаме т.нар. коридор под наем.
Това е част от складовата зона с около 500

палетоместа, в която клиентът може да оперира със собствен персонал. Предимството за него
е, че не прави разходи за сервизни площи и външни услуги. Ще навлезем и в сегмента на сухата логистика, която до момента не сме развивали. Чувстваме
се уверени в това, което правим. Разполагаме с прекрасен екип, отличен софтуер за управление на склада и транспорта, складови площи, собствен автопарк,
мрежа за доставки, сервизна поддръжка. Клиентите
ни са стабилни фирми, с които работим от години.
Това, което не трябва да правим, е да се отпускаме и
да продължим да бъдем максимално полезни и ефективни за нашите партньори. Ще предложим на пазара
нови модели на гъвкави логистични услуги, при които
ще се търси най-ефективната комбинация между наети площи/палетоместа, ресурсите на клиента и нашите услуги.

– Какви услуги предлагате на това „гише за логистични услуги“ ?

– Както казах, предлагаме буквални всичко – складови площи под наем, съхранение на няколко температурни режима, ръчни и машинни услуги, етикетиране, разфасовка, пакетаж. Извършваме градски и национални доставки на охладен режим. Също така управление на складови наличности с наш софтуер, палет мениджмънт и др. Най-важното, което предлагаме обаче, са нашите гъвкавост и клиентски подход. За
нас всеки клиент е уникален.

– Как решавате кой е оптималният логистичен
модел за даден уникален клиент?

– Преди всичко правим анализ на логистичните му
процеси. Задачата е да открием възможност да оптимизираме разхода му. Това може да стане чрез аут

«Ние сме спартанците в логистиката.»

– Какви са параметрите на новия Ви логистичен център?

– Новият склад ще бъде с почти 10 000 кв.м РЗП,
от които една четвърт ще е дълбоко замразен склад,
една четвърт – охладен склад, и половината – склад за
съхранение на стоки при нормален температурен режим. На второ ниво ще бъдат разположени офиси и
някои сервизни помещения. Заедно със съществуващия замразен склад, който е с РЗП около 3000 кв.м, и
офис част от около 1000 кв.м, общата площ на логистичната ни база в София ще е около 14 000 кв.м, което е един доста добър обем за България.

«Новият склад ще ни даде възможност да надградим постигнатото до момента и ще ни отвори възможности за бъдещо развитие.»

Очаква се новият склад да бъде пуснат в експлоатация около април следващата година. Главен изпълнител е Кордеел, които са надеждни и добри партньори. Те строят качествено и бързо и през годините
са се доказали като едни от най-добрите изпълнители
на индустриални имоти у нас.

– Какви са разликите между логистиката на
трайните продукти и логистиката на охладените и
замразените храни?

– Има съществена разлика. Логистиката на замразени продукти и по-точно складовите операции
на нискотемпературен режим са изключително тежки предвид ниските температури. Работата при минус 24 градуса изисква специално ниво на обучение и оборудване за персонала. Основният ни артикул за съхранение в минусов режим е сладолед, който има силно изразен сезонен характер, и това налага
организация на работа от типа „лятна кампания“. В такъв момент обемите нарастват няколко пъти и от нас
се изисква наистина високо ниво на организация и
професионализъм. Логистиката на охладени продукти

няма такава сезонна динамика, но за сметка на това
поръчките са с голяма седмична честота, като времето за складовата им обработка и доставка е едва няколко часа. За да се справим за толкова къс период,
се налага да работим денонощно. Складът ни почива
само един ден в годината. Ние сме буквално спартанците в логистиката.

– Наемате ли временни работници през лятото
или работите с постоянен персонал?

– За най-натоварените моменти, свързани със сезонни стоки, като сладоледа, прибягваме до наемането на временни работници. Този персонал обаче е
с относително малък дял. Основно работим с добре
обучени постоянни служители. Процесите са доста
трудни и има много големи изисквания към персонала. Преди няколко години въведохме прозрачна система за персонално отчитане на свършената работа.
Справедливото заплащане действа изключително мотивиращо на персонала. Прозрачността е предпоставка за непрекъснато подобряване на качеството и производителността.

«Прозрачността е предпоставка за непрекъснато подобряване на качеството и производителността.»

– Какви според Вас са тенденциите в логистиката и дистрибуцията?

– Тенденциите са глобализация и специализация.
Големите търговски компании все повече предпочитат
да аутсорснат логистичните си и дори производствените си процеси и да се фокусират в борбата за нови
пазари. Има добри примери за сливания и придобивания. Всичко това е логично, защото в крайна сметка ефективността се крие в мащаба. Поради тази причина и ние инвестираме в мащаб. С новите складови площи компанията ни ще заеме една от лидерските позиции в сегмента на охладена и замразена логистика. Общо складовият ни капацитет, в това число София и Варна, ще надхвърли 18 000 палетоместа. Вярваме, че този обем ще ни позволи да предложим найдобрите условия на пазара.

– Ще използвате ли автоматизирано оборудване в новия склад?

– Разчитаме на конвенционални решения по отношение на складовите операции. Логистичните ни
процеси са прекалено динамични и бързи. В нашия
бизнес скоростта се управлява много по-успешно с
помощта на човешки труд, отколкото с технологии.
Също така, както казах, нашият подход е да предлагаме индивидуални логистични решения в зависимост от профила на клиента. Накратко, предпочитаме
да запазим гъвкавостта си за промени отколкото да се
фиксираме с автоматизирано оборудване.

– Как се отрази пандемията на бизнеса Ви?

– Бизнесът с доставка на хранителни стоки не пострада от пандемията, дори имаше ръст. Шегите, че
когато хората стоят вкъщи, качват килограми, определено са верни. Щастлив съм, че сме част от хранителната индустрия, която се държи толкова стабилно
в момент на криза. Така или иначе, каквото и да се
случва, хората ще имат нужда от храна. Това е една
от причините да инвестираме смело в нови складови площи.

– Как виждате бъдещето?

– Всички усещаме динамиката на промените. Бъдещето е вече тук и сега. Децата, които вчера просто
си играеха с телефоните, днес са реалните консуматори. За тях е нормално, като си поръчат нещо, да го
имат веднага. Най-бързите ще печелят пазара.

– Имате ли някакви нестандартни идеи?

– Разбира се, че имаме идеи за бъдещето. Преди година завършихме проект по Оперативна програма „Иновации за създаване на прототип за умен логистичен хъб“, който да бъде на една ръка разстояние от крайния клиент, например до кварталния магазин. В този шкаф крайният клиент може
да получава или изпраща пратки само с няколко
кликвания върху дисплея на телефона си. Приемопредаването на пратката се изпълнява чрез специален софтуер, който отчита статуса и в реално време. Цялостната идея е тези шкафове да се използват от всички участници от веригата за снабдяване, включително логистици, куриери, доставчици.
Нещо като модерни пощенски кутии, в които всеки
може да остави пратката, а клиентът да си я вземе в
удобно за него време.

«Общо складовият ни капацитет, в това число София и Варна, ще надхвърли 18 000 палетоместа.»

– А как ще става разплащането?

– Има множество решения за разплащанията. Като
цяло потребителската култура се развива много бързо
и вече голяма част от хората нямат проблем да правят
онлайн разплащания през различни приложения.

– Какво ви помага да запазите оптимизма и
творческия си подход в бизнеса?

– Вярата в хората и уникалния ни екип. Българите са интелигентни хора, на които може да се разчита.
През годините се убедих, че при правилна мотивация
и най-вече комуникация хората са способни на чудеса.

– Как на практика реализирате това във Вашите фирми?

– Фирмата ни е разделена на модули. Служителите във всеки модул имат право и задължение да работят, да грешат и да поправят грешките си. Това е задължителният и естествен път за израстване.
Смятам, че търговският ръст, който всяка компания си залага, може да дойде единствено чрез ръста на качеството на хората на всяко едно ниво. Тогава нещата се случват по естествен път. Нашата компания расте постоянно, независимо дали има кризи, или
не. Заслугата е на всички. Подобряваме си качеството на работа, тъй като всеки един става все по-добър
в това, което прави.

– Какво правите, ако грешка на служител доведе
до загуба на важен клиент?

– Принципът е един и същ. Това е като възпитанието на дете. Ако искаш детето да си взема уроците
от живота и да бъде успял човек, не можеш да му кажеш: „Ако сгрешиш, ще те заключа в мазето“. Не си
спомням да имаме случай да сме санкционирали сериозно някой заради грешка. Греши се и се продължава напред. Имали сме периоди, в които сме правили много грешки. Осъзнатата грешка не носи негатив, а актив. Ако си вземеш правилния урок, ще станеш по-добър в това, което правиш.

– Много се говори за новото нормално. Вие как
дефинирате това понятие?


– Не го мисля. Всичко се променя всеки един момент. Ние се адаптираме към промените. Във всеки един момент има нещо ново, което се приема за
нормално, важното е да се адаптираме към него по
най-правилния начин. Тези, които не се адаптират, изпадат. Какъв е критерият за нормално и ненормално –
това също е спорно. Адаптираш се към новото, защото светът се променя.

«Осъзнатата грешка не носи негатив, а актив.»

«Нашата компания расте постоянно, независимо дали има кризи, или не.»