• Социална отговорност

Обвързването на бизнеса с подпомагането на социални каузи е стремеж за Fresh and Food Logistic. Ние се стремим да развиваме дългосрочни партньорства и да постигаме устойчиви резултати със своите социално значими проекти. Нашата цел е да работим с грижа за обществото и да полагаме усилия всеки ден да надграждаме това, което получават служителите, клиентите ни и обществото. Fresh and Food Logistic е социално отговорна компания. За нас ключово е не само какво сме инвестирали и какъв е бизнес ефектът, но и какъв е социалния принос на бизнеса ни към обществото.

Ръководството на компанията вярва, че всеки бизнес трябва да бъде социално отговорен, а социалната отговорност се изразява в грижа за устойчивостта на бизнеса, благоденствието на служителите и на средата, в която живеем.

Грижата, която полагаме за служителите, освен гарантиране на конкурентно възнаграждение се изразява и в полагане на усилия за създаване на среда с минимален риск за здравето и безопасността. В логистични ни център, който работи в охладен (+2°с + 5°с) и замразен режим (+0°с – 18°с) предоставяме на нашите служители специализирано работно облекло и лични предпазни средства за работа при ниски температури. Изградили сме стаи за отдих и почивка и периодично провеждаме срещи и обучения за подобряване на условията за труд и почивка. Инвестираме в техника, която да намали ръчния труд на служителите ни и да облекчи усилията им.

Fresh and Food Logistic си партнира с организацията с нестопанска цел „Каритас” (https://caritas.bg). Сътрудничеството ни има за цел да подпомага хора в риск, давайки им възможност за работа в компанията ни, с което те да финансират ново начало в живота си.

Искаме да вярваме, хората в компанията ни са лишени от предразсъдъци и смятаме, че трябва да бъдем солидарни към хората търсещи закрила, в т.ч. и бежанците. Отворени сме и даваме възможност на всеки човек, търсещ препитание независимо от неговата расова, национална, етническа и религиозна принадлежност, защото вярваме, че всеки има право на достоен живот и право да работи.

В дейността си компанията ни работи основно с хранителни продукти, които доставя до магазинната мрежа в цялата страна. Освен до магазините, ние регулярно доставяме хранителни продукти до дома за деца сираци в с. Дрен. Вярваме, че децата са нашето бъдеще, което искаме да подкрепим.

Ние вярваме, че грижата за околната среда, трябва да е грижа за всеки социално отговорен бизнес. Затова Fresh and Food Logistic инвестира в производството на зелена енергия в логистичния си център в гр. София. С инвестицията ни в зелена енергия, задоволяваме част от енергийните си потребности. Вярваме, че фотоволтаичните панели в логистичния ни център допринасят за опазване на околната ни среда.