• Позиция специалист качество

FRESH & FOOD LOGISTIC е лидер в складовата обработка и транспортирането на замразени и охладени хранителни продукти. При нас работят повече от 200 служителя. В момента разширяваме екипа си и търси амбициозни кандидати за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО

ОТГОВОРНОСТИ:
• Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол;
• Съхранява документите, свързани със сертификатите по качество, доклади и отчети по
вътрешни одити, проведени проучвания, анализи;
• Осигурява запознаване на заинтересованите лица с всеки детайл от складовия поцес, особеностите и рисковете които се крият;
• Отговаря за състоянието на вътрешната дисциплина;
• Спазване на политиките и процедурите в компанията.

ПРЕДЛАГАМЕ:
• Работа на пълно работно време в екип от професионалисти;
• Безсрочен трудов договор;
• 8 часов работен ден;
• Мотивиращо възнаграждение

ИЗИСКВАНИЯ:
• Минимум средно – специално образование
• Компютърна грамотност
• Познаване на HACCP, Добри производствени и хифиенни практики, ISF, BIO сертификат;
• Предишен опит е задължителен.

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ В: